اخبار

نوروز ۹۸

نوروز ۹۸

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ، در می آیند و گل ها لبخند می زند
پرنده ها خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره... من...تو...ما... کجا ایستاده ایم
سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟
.زمین سلامت می کند و ابرها درودتان.  سال نو مبارک
   "گروه ساختمانی آرک"

همایش گروه ساختمانی آرک

همایش گروه ساختمانی آرک

مراسم اهدای نشان بین المللی Eurocert  (ساختمان ماندگار)
به پروژه های گروه ساختمانی ARC

تاریخ:1397/04/03

محل: هتل اسپیناس پالاس - سالن امیران