ساخت

ساخت یک ساختمان با هر ابعاد و اندازه که باشد نیازمند تجربه و علم ساختمان سازی است . با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در دنیا به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا در ساخت ساختمان از اولویت های کشورهای مدرن میباشد به شکلی که با در هم آمیختن تجربه و تکنولوژی توانسته اند قیمت تمام شده هر آپارتمان یا خانه را کاسته تا هر فرد از هر قشری بتواند حداقل سرپناهی برای خود و خانواده خود داشته باشد .

حال مجموعه آرک با سرلوحه قرار دادن این امر میتواند نیاز مادی و معنوی بخشی از جامعه را برای تاًمین نیاز آنان برآورده نماید به گونه ای که با بکارگیری مهندسین و تکنسین های ماهر در کلیه بخش ها این امر را محقق نموده است .